ČESKÁ POZEMKOVÁ AGENTURA, s.r.o.

Naše služby

Informační pozemkový servis

V současné době je evidence nemovitostí upravena zejména zákonem č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) v platném znění a řadou dalších souvisejících předpisů.

Orientace v těchto předpisech není jednoduchá, proto klientům mimo jiné nabízíme zajištění kompletních informací, týkajících se jejich pozemku.

Právní servis

Svým klientům zajišťujeme kompletní právní poradenství týkající se vlastnictví, správy, užívání a převodů nemovitostí, včetně zastupování ve všech řízeních u katastrálních úřadů.

Ekonomický servis

Investice do nemovitého majetku je obecně považována za jeden z nejlepších způsobů, jak uložit peníze a rozumně zhodnotit své statky. V současné době nízkých úroků z vkladů v peněžních ústavech to platí dvojnásob.

Naše agentura proto svým klientům nabízí v závislosti na jejich individuálních požadavcích:

  • celkový informační servis k danému pozemku,
  • ocenění pozemků podle cenové mapy, analýzu a doporučení tržní ceny nemovitosti pro případný prodej

Daňový servis

Je přirozené, že ne každý vlastník nemovitosti se orientuje v daňové problematice související s nabýváním, zcizováním či vlastnictvím nemovitosti. Svým klientům nabízíme konzultace nebo pro ně zajišťujeme:

  • předběžnou kalkulaci daňového zatížení při prodeji nebo nabytí nemovitosti (daň z převodu nemovitostí, darovací daň, daň z příjmu, daň z nemovitostí, daň z přidané hodnoty)
  • výpočet daně z nemovitostí, podání daňového přiznání, event. platbu daně z nemovitostí (při komplexní správě nemovitostí)
  • výpočet daně z příjmu, příprava podkladů pro podání daňového přiznání v části příjmů z prodeje dané nemovitosti (při realizaci prodeje nemovitosti)
  • daňová optimalizace při prodeji nemovitostí
  • další konzultace dle individuálních požadavků klienta

Společnost

ČESKÁ POZEMKOVÁ AGENTURA, s.r.o.

Částkova 74
326 00, Plzeň
Kancelář ve 2. patře

IČO: 279 88 058
Web: www.cepa.cz
email: info@cepa.cz
Dat. schránka: ddhxhfw
Mgr. Ing. Ivana Čejková
Tel: 777 766 041
email: cejkova@cepa.cz

Ing. Lubomír Valenta
Tel: 777 766 055
email: valenta@cepa.cz

Kontaktní
formulář

Chcete nám zaslat nějaký námět, dotaz či připomínku? Můžete pro ten účel využít následující formulář: