Změna daně z nemovitostí 2023

12.07.2023

Česká vláda navrhuje zvýšit daň z nemovitostí. Bude to mít kýžený přínos nebo to bude akcelerovat inflaci?

11.7.2023 má poslanecká sněmovna ČR začít projednávat navýšení daně z nemovitostí. Česká pozemková Agentura zásadně nesouhlasí s navyšováním daní u zemědělské půdy. V době extrémně vysoké inflace nedává smysl zvyšovat daˇˇnové zatížení výrobního prostředku, který je zcela nepostradatelný pro produkci potravin. Toto opatření bude mít zcela jistě za důsledek zvýšení cen potravin a opět podpoří inflační spirálu. Co se týče "investičních" bytů a dlouhodobě prázdných a nevyužívaných bytů, tak zde vidíme prostor pro rozumné zvýšení daní, aby vlastníci byly nuceni byty alespoň aktivně využívat. Povinnost využívat zemědělskou půdu je již zakotvena v zákonech o půdě a zemědělském půdním fondu a vlastník je tedy povinen zajistit její obdělávání. Je zde navíc motivační systém v podobě dotací na plochu a pokud není obhospodařována, tak jsou dotace kráceny.